All-Flo 3/8

Typ pompy patrz: Dokumentacja
Wydajność do 34 l/min
Ciśnienie do 8,2 bar
Podnoszenie do 5,2 m
Temperatura medium do 93°C
Dokumentacja 3.8file.df

POMPY MEMBRANOWE TWORZYWOWE ALL-FLO 3/8″

 

Niezawodny polipropylenowy dystrybutor powietrza wraz z niemetaliczną zaciskaną obudową i materiałami elastomerowymi zapewniają maksymalną kompatybilność chemiczną. Nasz opatentowany system zaworów Max-Pass® umożliwia pracę w różnych warunkach – od czystych płynów aż po zawiesiny. Pompy idealne dla transferu małej objętości czystych płynów.

Nadaje się do czystych płynów, zawiesin z ciałami stałymi o wielkości do 1,6mm.
Duża wysokość ssania.
Tłumik w zestawie.