Aqua HC 2

Typ pompy HC 2 (HC 200, HC 200 P-I, HC 200 mA, HC 200 PH/RX, HC 201)
Wydajność do 15 l/h
Ciśnienie do 18 bar

POMPY DOZUJĄCE AQUA HC 2

 

HC200

 • Dozowanie stałe z możliwością ręcznej, cyfrowej regulacji częstości pulsów: 0-120 imp/min
 • Regulacja długości suwu tłoka w zakresie 20-100%
 • Technologia mikroprocesorowa, cyfrowy wyświetlacz i klawiatura
 • Mechaniczna regulacja długości skoku membrany
 • Przystosowanie do sondy poziomu
 • Bez sondy poziomu i bez wtyczki

HC200 PH/RX

 • Pompa dozująca zintegrowana z miernikiem odczynu pH i potencjału Redox
 • Regulacja długości suwu tłoka w zakresie 20-100%
 • Tryby funkcjonowania: ON/OFF oraz proporcjonalny
 • Dozowanie proporcjonalne do odchylenia odczynu lub potencjału od zadanego progu
 • Regulacja histerezy
 • Regulacja odstępu czasowego opóźnienia reakcji
 • Zakres pomiaru pH : 0-14 pH; zakres Rx +/- 1000 mV
 • Regulacja częstości pulsów
 • Technologia mikroprocesorowa
 • Cyfrowa klawiatura
 • Wyświetlacz LCD
 • Mechaniczna regulacja długości skoku membrany / objętości pojedynczego pulsu
 • Przystosowanie do sondy poziomu
 • Bez sondy poziomu i bez wtyczki

HC 200 mA

 • Elektroniczna regulacja wydajności
 • Dozowanie proporcjonalne do zewnętrznego sygnału 4-20 mA
 • Mechaniczna regulacja długości skoku membrany
 • Technologia mikroprocesorowa, cyfrowa regulacja i wyświetlacz
 • Przystosowanie do sondy poziomu
 • Dozowanie wprost- i odwrotnie proporcjonalne
 • Bez sondy poziomu i bez wtyczki

HC 200 P-I

 • Elektroniczne sterowanie wydajnością
 • Dozowanie proporcjonalne do natężenia przepływu
 • Opcja mnożenia lub dzielenia ilości pulsów pompy przypadających na jeden impuls wodomierza
 • Mechaniczna regulacja długości skoku membrany
 • Technologia mikroprocesorowa, cyfrowa regulacja i wyświetlacz
 • Przystosowanie do sondy poziomu
 • Bez sondy poziomu i bez wtyczki

HC201

 • Wielofunkcyjna pompa dozująca
 • Regulacja długości suwu tłoka w zakresie 20-100%
 • Technologia mikroprocesorowa, cyfrowy wyświetlacz i klawiatura
 • Dozowanie proporcjonalne do zewnętrznego nadajnika impulsów: dzielnik 1:n; mnożnik 1xn
 • Dozowanie proporcjonalne do zewnętrznego sygnału analogowego 0/4-20 mA
 • Dozowanie stałe z możliwością ręcznej, cyfrowej regulacji częstości pulsów: 0-120 imp/min
 • Zegar cyfrowy
 • Mechaniczna regulacja długości skoku membrany
 • Dozowanie wprost- lub odwrotnie proporcjonalne z możliwością zadania histerezy
 • Przystosowanie do sondy poziomu
 • Bez sondy poziomu i bez wtyczki
 • Sterowana przez timer w trybie dziennym/tygodniowym