KSB Amarex KRT

Typ pompy S, F, D, E, K
Wydajność do 720 m3/h
Ciśnienie do 10 bar
Podnoszenie do 100 m
Moc Max 27 kW
Temperatura medium do 60°C

Pompy zatapialne DN 40 do 300.

 

GŁÓWNE ZASTOSOWANIA

 

 • Gospodarka ściekowa
 • Instalacje wody użytkowej
 • Odprowadzanie wody deszczowej
 • Oczyszczalnie ścieków
 • Usuwanie osadów

 

TŁOCZONE MEDIA

 

 • Ścieki bytowe i gospodarcze
 • Osad czynny
 • Osad przefermentowany
 • Osad surowy
 • Ciecze z zawartością gazów
 • Ścieki przemysłowe

 

SILNIK ENERGOOSZCZĘDNY

 

Silnik energooszczędny o podwyższonej sprawności – IE3 (Premium Efficiency), klasyfikacja według EN 60034-30 w oparciu o rozporządzenie UE nr 640/2009 odnośnie silników standardowych.

 

BUDOWA

 

Konstrukcja

 • Pompa z silnikiem zatapialnym
 • Niesamozasysające
 • Konstrukcja blokowa

Uszczelnienie wału

 • Dwa umieszczone jedno za drugim, niezależne od kierunku obrotów uszczelnienia mechaniczne z komorą olejową
 • W przypadku łożyskowania wzmocnionego z komorą wyciekową

Napęd

 • Asynchroniczny, indukcyjny silnik trójfazowy z wirnikiem zwartym.

 

DOSTĘPNE TYPY POMPY AMAREX KRT

 

Pompa z silnikiem zatapialnym do tłoczenia ścieków surowych przy temperaturze otoczenia do 40°C.
Asynchroniczny silnik trójfazowy 400 V / 50 Hz z kablem o długości 10 m.
Z urządzeniem rozdrabniającym i wirnikiem o swobodnym przelocie równym: 7 mm.

 • Amarex KRT S 040-250, n = 2900 min ̄ ¹

Pompa z silnikiem zatapialnym do tłoczenia ścieków surowych przy temperaturze otoczenia do 40°C.
Asynchroniczny silnik trójfazowy 400 V / 50 Hz z kablem o długości 10 m.
Wirnik o swobodnym przelocie równym:

 • Amarex KRT F 040-250, n = 2900 min ̄ ¹ : 25 mm
 • Amarex KRT F 080-250, n = 2900 min ̄ ¹ : 76 mm
 • Amarex KRT F 080-251, n = 2900 min ̄ ¹ : 50 mm
 • Amarex KRT F 100-240, n = 2900 min ̄ ¹ : 100 mm
 • Amarex KRT F 040-250, n = 1450 min ̄ ¹ : 25 mm
 • Amarex KRT F 080-250, n = 1450 min ̄ ¹ : 76 mm
 • Amarex KRT F 100-250, n = 1450 min ̄ ¹ : 100 mm
 • Amarex KRT F 100-315, n = 1450 min ̄ ¹ : 100 mm
 • Amarex KRT F 150-315, n = 960 min ̄ ¹ : 120 mm
 • Amarex KRT D 080-315, n = 1450 min ̄ ¹ : 65 mm
 • Amarex KRT D 100-251, n = 1450 min ̄ ¹ : 76 mm
 • Amarex KRT D 100-316, n = 1450 min ̄ ¹ : 85 mm
 • Amarex KRT D 150-251, n = 1450 min ̄ ¹ : 100 mm
 • Amarex KRT D 150-315, n = 1450 min ̄ ¹ : 100 mm
 • Amarex KRT D 150-315, n = 960 min ̄ ¹ : 100 mm
 • Amarex KRT E 080-250, n = 1450 min ̄ ¹ : 76 mm
 • Amarex KRT E 100-250, n = 1450 min ̄ ¹ : 90 mm
 • Amarex KRT E 100-315, n = 1450 min ̄ ¹ : 100 mm
 • Amarex KRT E 150-315, n = 1450 min ̄ ¹ : 110 mm
 • Amarex KRT E 150-315, n = 960 min ̄ ¹ : 110 mm
 • Amarex KRT K 080-251, n = 2900 min ̄ ¹ : 33 mm
 • Amarex KRT K 100-250, n = 1450 min ̄ ¹ : 71 mm
 • Amarex KRT K 100-315, n = 1450 min ̄ ¹ : 80 mm
 • Amarex KRT K 150-315, n = 1450 min ̄ ¹ : 76 mm
 • Amarex KRT F 150-315, n = 960 min ̄ ¹ : 76 mm