KSB Amarex N

Typ pompy S, F, D
Wydajność do 190 m3/h
Podnoszenie do 49 m
Moc Max do 4,2 kW
Masa 29 kg – 80 kg
Temperatura medium do 55°C

Pompy zatapialne DN 32 do 100

 

GŁÓWNE ZASTOSOWANIA

 

 • Gospodarka ściekowa
 • Instalacje odwadniające
 • Oczyszczalnie ścieków
 • Usuwanie osadów
 • Osuszanie przestrzeni i powierzchni zagrożonych zalaniem na obszarach komunalnych, komercyjnych i przemysłowych

 

TŁOCZONE MEDIA

 

 • Woda użytkowa
 • Woda zanieczyszczona
 • Ścieki bytowe i gospodarcze
 • Ścieki z włóknistymi i stałymi cząstkami
 • Media nasycone gazem
 • Osad czynny
 • Osad przefermentowany
 • Osad surowy

BUDOWA

Konstrukcja

 • Pompa z silnikiem zatapialnym
 • Niesamozasysające
 • Agregat blokowy

Uszczelnienie wału

 • Dwa umieszczone jedno za drugim, niezależne od kierunku obrotów uszczelnienia mechaniczne z komorą olejową

Łożyskowanie standardowe

 • Łożyska smarowane smarem na cały okres eksploatacji
 • Nie wymaga konserwacji

Łożyskowanie wzmocnione

 • Wzmocnione łożyskowanie może być zastosowane w następujących kombinacjach układ hydrauliczny – silnik:
  – Amarex N S 50-172 (Wersja silnika YL): 002, 012, 022
  – Amarex N S 50-222 (Wersja silnika YL): 032, 042
 • Łożysko po stronie pompy: łożysko napełnione smarem stałym na cały okres użytkowania

Napęd

 • Asynchroniczny, indukcyjny silnik trójfazowy z wirnikiem zwartym

Agregaty pompowe zabezpieczone przed wybuchem mają stopień ochrony przed zapłonem Ex dc IIB.

 

DOSTĘPNE TYPY POMPY AMAREX N:

 

Pompa z silnikiem zatapialnym z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym.
Pompa z silnikiem zatapialnym do tłoczenia ścieków surowych przy temperaturze otoczenia do 40°C.
Asynchroniczny silnik trójfazowy 400 V / 50 Hz z kablem o długości 10 m.
Z rozdrabniaczem i wirnikiem o swobodnym przelocie równym 6 mm.

 • Amarex N S 32-160, n = 2900 min ̄ ¹
 • Amarex N S 50-172, n = 2900 min ̄ ¹
 • Amarex N S 50-222, n = 2900 min ̄ ¹

Pompa z silnikiem zatapialnym do tłoczenia ścieków surowych przy temperaturze otoczenia do 55°C.
Asynchroniczny silnik trójfazowy 400 V / 50 Hz z kablem o długości 10 m.
Wirnik o swobodnym przelocie równym:

 • Amarex N F 50-170, n = 2900 min ̄ ¹ : 40 mm
 • Amarex N F 50-220, n = 2900 min ̄ ¹ : 40 mm
 • Amarex N F 65-170, n = 2900 min ̄ ¹ : 65 mm
 • Amarex N F 65-220, n = 1450 min ̄ ¹ : 65 mm
 • Amarex N D 80-220, n = 1450 min ̄ ¹ : 65 mm
 • Amarex N F 80-220, n = 1450 min ̄ ¹ : 76 mm
 • Amarex N D 100-220, n = 1450 min ̄ ¹ : 76 mm
 • Amarex N F 100-220, n = 1450 min ̄ ¹ : 100 mm