Manometry Do Pomiaru Ciśnienia Absolutnego

Przyrządy te stosuje się, gdy pomiar ciśnienia ma się odbywać niezależnie od naturalnych wahań ciśnienia atmosferycznego.
Ciśnienia pomiarowe medium porównywane jest z ciśnieniem odniesienia, które w tym samym momencie jest równe zeru absolutnemu. W tym celu jako ciśnienie odniesienia przyjmuje się próżnię absolutną w komorze odniesienia, która nie jest poddawana działaniu ciśnienia.
Zakres ciśnienia absolutnego od 0 … 25 mbar do 0 … 25 bar w klasie dokładności od 0,6 % do 2,5 %.

Zastosowanie:

  • monitoring pomp próżniowych oraz próżniowych maszyn pakujących.

Wykorzystywane są również w laboratoriach w celu kontroli kondensacji ciśnienia lub ustaleniu ciśnienia pary cieczy.