Osłony Termometryczne

Dla wymagających aplikacji w ofercie dostępne są osłony jednoczęściowe, jak również wieloczęściowe. Oferowane osłony termometryczne posiadają przyłącze kołnierzowe, gwintowe lub do wspawania. Dodatkowo w ofercie znajdują się osłony typu Van-Stone oraz z przyłączem do aplikacji sterylnych. Odpowiedni materiał i wykonanie wg specyfikacji klienta gwarantują optymalną ochronę czujnika i precyzyjny pomiar.

Przykładowe produkty:

TW22
Osłona termometryczna
Do sterylnych procesów technologicznych
Materiały oraz wykończenie powierzchni zgodne ze standardami higienicznymi
Materiał części zwliżanych ze stali CrNi 1.4435
Wykonanie w pełni spawane
Możliwe połączenie z termometrami rezystancyjnymi model TR22, wymiennymi wkładami pomiarowymi
Możliwe połączenie z termometrami mechanicznymi,
przełącznikami temperatury oraz termometrami typu DiwiTherm®
Dostępne z przyspawaną kulą, z przyłączem dla obudowy VARIVENT® oraz z przyłączem typu Clamp.

TW30
Osłona termometryczna (jednoczęściowa)
Wersja Vanstone
Bardzo wytrzymała konstrukcja
Jednoczęściowe wykonanie bez spawów
Dostępne formy osłon termometrycznych: stożkowa, prosta lub stopniowana.
Zastosowanie:
Przemysł petrochemiczny, morski, budowa maszyn
Przy wysokich obciążeniach procesowych
Przy wysokich obciążeniach chemicznych (specjalne materiały)

TW35
Osłona termometryczna z przyłączem gwintowym lub do wspawania (wieloczęściowa)
Wersja wg DIN 43772 forma 2 (prosta), 3 (zwężana), 2G (prosta), 3G (zwężana)
Stosowana głównie w przemyśle chemicznym, inżynierii przemysłowej, budowie maszyn oraz do niskich i średnich obciążeń procesowych.

TW40-8, TW40-9
Osłona termometryczna z przyłączem kołnierzowym (wieloczęściowa)
Wykonanie wg DIN 43 772
Z powłoką o wysokiej odporności na korozję
Ze zintegrowaną szyjką przedłużeniową
Stosowane w przemyśle chemicznym, morskim i lądowym, zakładach inżynieryjnych. Do stosowania przy niskich i średnich obciążeniach procesowy.

TW55
Osłona termometryczna do wspawania lub z przyłączem kołnierzowym (jednoczęściowa)
Wersja wg DIN 43772 forma 4, 4F
Wykonanie wg DIN 43 772
Osłona termometryczna: TW55-6: forma 4 do wspawania
TW55-7: forma 4F z kołnierzem
Zastosowanie:
Inżynieria chemiczna, procesowa oraz sprzęt inżynieryjny
Do stosowana przy wysokich obciążeniach procesowych

TW61
Osłona termometryczna do aplikacji sterylnych
Do spawu arbitalnego
Materiały i jakość wykończenia powierzchni, zgodnie z projektami norm higienicznych
Samoodpływowe
Do spawania (Orbital)
Znajdują zastosowanie higieniczne, w przemyśle spożywczym, produkcji napojów, Bio przemyśle i przemyśle farmaceutycznym.