Tuthill HD

Typ pompy 5A, 10, 16, 25A, 65, 125A, 30A, 2A, 3A, 70A, 120A, 330, 600

Pompy z rotującymi tłokami Tuthill serii HD są przeznaczone do pracy w szczególnie trudnych warunkach. Wykorzystywane do pompowania najbardziej wymagających mediów: płynów o wysokiej lepkości, zawiesiny, płynów z zawartością ciał stałych, substancji chemicznych, farmaceutyków, polimerów, żywności i płynów wrażliwych na ścinanie.

Pompy serii HD są dostępne w szerokiej gamie rozmiarów, ciśnień roboczych oraz dopuszczalnych lepkości cieczy.

Typowe zastosowania tych pomp to pompowanie:

  • olejów,
  • asfaltów,
  • farb,
  • lakierów,
  • melasy,
  • czekolady,
  • płynnego mydła
  • innych cieczy przemysłowych.

Pompy zębate serii HD są znane jako pompy o bardzo wytrzymałej budowie oraz prostej konstrukcji.
Pompują media o bardzo dużej lepkości.
Mogą pracować przy bardzo wysokich ciśnieniach,
praca “na sucho” nie powoduje uszkodzenia pompy.
Pompy procesowe Tuthill Standard Duty HD (modele 5A, 10, 16, 25A, 65, 125A) zostały opracowane w szczególności do celów sanitarnych, są wysoko cenione przez odbiorców w przetwórstwie spożywczym i chemicznym.

Płyta czołowa i wirniki pomp procesowych Standard Duty HD mogą być szybko zdemontowane, co ułatwia czyszczenie i kontrolę bez usuwania pompy z instalacji. Ponieważ powierzchnie nośne znajdują się w pokrywie czołowej, są tylko dwie dławnice, wyposażone w uszczelnienia teflonowe impregnowane grafitem, uszczelnienia z czystego teflonu lub uszczelnienie mechaniczne. Wszystkie materiały wykorzystane w pompach ze stali 316 są zgodne z normami i zatwierdzone do produktów żywnościowych.