All-Flo 1/4

Typ pompy patrz: Dokumentacja
Wydajność 16,3 l/min
Ciśnienie do 6,8 bar
Podnoszenie do 5 m
Temperatura medium do 93°C
Dokumentacja 1.4file.pdf

POMPY MEMBRANOWE TWORZYWOWE ALL-FLO 1/4″

 

Niezawodna polipropylenowa sekcja powietrza w połączeniu z szeroką gamą materiałów i elastomerów zapewniają dużą odporność chemiczną.

Kompaktowa konstrukcja.
Rozdział powietrza bez elementów metalowych.
Idealne dla transferu małej objętości czystych płynów.
Tłumik w zestawie.